Rize İlimizin Tarihi ve Kültürel Dünyası

1-  Rize' nin Tarihine Bir Bakış (Sayın Prof. Dr. Fahrettin KIRZIOĞLU’NUN   19 Aralık 1986’da Rize Kültür Sitesinde vermiş olduğu konferansın tam metnidir. Kendisine ve eserlerine saygımız   sonsuzdur.

2-  Rize Tarihi (Kültür Bakanlığı Web Sitesinden Alınmıştır)

3-  Rize ve Çevresinde Derebeylikler (Kültür Bakanlığı Web Sitesinden Alınmıştır)

4-  I. Dünya Savaşında Rize (Kültür Bakanlığı Web Sitesinden Alınmıştır)

5-  Atatürkün Rize 'yi ziyareti (Kültür Bakanlığı Web Sitesinden Alınmıştır)

6-  El Sanatları (Kültür Bakanlığı Web Sitesinden Alınmıştır)

7-  Geleneksel Rize Mimarisi (Kültür Bakanlığı Web Sitesinden Alınmıştır)

8-  Rize Halk Kültürü (Kültür Bakanlığı Web Sitesinden Alınmıştır)

9-  Rize ve Çevresinde Bulunan Tarihi Eserler (Kültür Bakanlığı Web Sitesinden Alınmıştır)

10- Osmanlı Tarihi Belgelerinde Çayeli